1. Plzeňský onkopneumologický den 9. 5. 2024


1. Plzeňský onkopneumologický den

dne 9. 5. 2024, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:

12.00 – 13.00 Příjezd a registrace účastníků

Oběd 12.00 – 13.00

13.00 Zahájení: Prof. MUDr.Fínek J., slavnostní uvítání MUDr. Šimánek V., ředitel FN Plzeň

Blok I. - 13.10 – 15.10
Předsednictvo: Fínek J., Krákorová G.

1. Bocko J., Vaněček T.: Současná histopatologie a molekulární diagnostika nádorů plic(30 min)
2. Vodička J.: Role chirurga v léčbě karcinomu plic(20 min)
3. Krákorová G.: Vliv precizního stagingu pomocí PET/CT na přežití pacientů se stadiem III NSCLC - registr LUCAS(20 min)
4. Fínek J: Léčebné možnosti u NSCLC(20 min)
5. Diskuze(10 min)

Coffee break 15.10 – 15.40

Blok II. - 15.40 – 17.10
Předsednictvo: Kubala E., Svoboda T.

1. Krákorová G.: Imunoterapie u resekabilních nádorů(20 min)
2. Fínek J., Svoboda T.: Durvalumab ve světle již zralých dat a aktuální pozice osimertinibu v léčbě NSCLC s EGFR mutací(20 min)
3. Svoboda T.: Světlo na konci tunelu … ale stejně jedeme dál(20 min)
4. Třebický F.: Využití Cyberknifu v radioterapii pacientů s nádory plic. Techniky, možnosti a provedení(20 min)
5. Diskuze(10 min)

Zakončení sympozia Prof. Fínek cca 17.10